ฟรี
 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 โทร 042-261184

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 โทร 042-261184

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม line open chat งานแนะแนวศึกษาต่อ

กลุ่ม line open chat ของงานแนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนหนองหานวิทยา สำหรับนักเรียนชั้น ม.4-6 เป็นกลุ่มที่มีไว้สำหรับ Update ข่าวสารการรับเข้าศึกษาต่อของแต่ละมหาวิทยาลัย, ให้คำปรึกษาเรื่องศึกษาต่อ, การจัดติว, เรื่องทุนการศึกษา และอื่น ๆ 

>> ขอความร่วมมือนักเรียนให้ใช้รูปภาพของตนเอง และใช้ชื่อจริง พร้อมทั้งระบุชั้น เช่น โบรานี 6/1 (ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไข แอดมินจะไม่อนุมัติการขอเข้าร่วมกลุ่ม)