ฟรี
 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี) ทั่วไป 27 ก.ค. 66
2 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมเจ้าปู่หอคำเป็นห้องประชุมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 ทั่วไป 25 พ.ค. 66
3 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมเจ้าปู่หอคำเป็นห้องประชุมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 ทั่วไป 25 พ.ค. 66
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ทั่วไป 15 พ.ค. 66
5 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ทั่วไป 10 พ.ค. 66
6 ประกาศโรงเรียนหนองหานวิทยา การจัดชั้นเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 24 เม.ย. 66
7 ประกาศเรื่อง จัดที่เรียนให้นักเรียนที่แสดงความจำนงให้จัดที่เรียน ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 20 เม.ย. 66
8 ประกาศโรงเรียนหนองหานวิทยา เรื่อง เรียกนักเรียนลำดับสำรองรายงานตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 3 เม.ย. 66
9 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ทั่วไป 29 มี.ค. 66
10 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนปกติ ระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 20 มี.ค. 66
11 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 23 ก.พ. 66
12 ประกาศการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 9 ม.ค. 66
13 ประกาศการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 6 ม.ค. 66
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องสวมนักเรียนหญิง ๖/๔๙ ทั่วไป 30 พ.ย 65
15 ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซม หลังคา ระบบไฟฟ้า และทาสี โรงอาหาร E-bidding ทั่วไป 27 พ.ย 65
16 ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6ที่/49 E-bidding ทั่วไป 27 พ.ย 65
17 ประกาศปิดโรงเรียน กรณีพิเศษ วันที่ 27 กรกฏาคม 2565 ทั่วไป 25 ก.ค. 65
18 สถานศึกษาปลอดภัย MOE SAFETY CENTER โรงเรียนหนองหานวิทยา ทั่วไป 17 มิ.ย. 65
19 ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม line open chat งานแนะแนวศึกษาต่อ ทั่วไป 2 มิ.ย. 65
20 ประกาศโรงเรียนหนองหานวิทยาเรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั่วไป 15 พ.ค. 65
21 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ทั่วไป 12 พ.ค. 65
22 ประกาศผลการจัดชั้นเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 30 มี.ค. 65
23 ประกาศผลการจัดชั้นเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 30 มี.ค. 65
24 ประกาศแนวปฏิบัติในการสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 23 มี.ค. 65
25 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สิทธิ์สอบ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 20 มี.ค. 65
26 ประชาสัมพันธ์ งดการเรียน Onsite (7-9 ก.พ.65) ของนักเรียนทุกชั้นเรียน ทั่วไป 6 ก.พ. 65
27 ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 20 ม.ค. 65
28 ประชาสัมพันธ์ งดการเรียน Onsite (4-14 ม.ค.65) ของนักเรียนทุกชั้นเรียน ทั่วไป 16 ธ.ค. 64
29 ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป 2 ธ.ค. 64
30 ประกาศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 27 พ.ย 64
31 ประกาศคำสั่งเรื่องรับวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียนโรงเรียนหนองหานวิทยา ทั่วไป 9 ต.ค. 64
32 ประกาศเรื่องรับวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียนโรงเรียนหนองหานวิทยา ทั่วไป 9 ต.ค. 64
33 ประชาสัมพันธ์ โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง วิถีสั้นสุด ในวันหยุดเที่ยวอุดร ทั่วไป 18 ก.ย. 64
34 ประกาศโรงเรียนหนองหานวิทยาจัดการเรียนการสอนแบบ ONLINE ทุกระดับชั้น ทั่วไป 31 ส.ค. 64
35 ประกาศรับครูชาวต่างชาติ ทั่วไป 5 ส.ค. 64
36 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมอบรม คิดเลขเร็วแบบอินเดีย ทั่วไป 15 ก.ค. 64
37 การเก็บเงินบำรุงรักษา ทั่วไป 21 มิ.ย. 64
38 ปฐมนิเทศ Online นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 14 มิ.ย. 64
39 ประกาศ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 1/2564 ทั่วไป 11 มิ.ย. 64
40 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สนใจสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ให้สแกน QR code การรับสมัคร ทั่วไป 27 พ.ค. 64
41 สำหรับนักเรียนที่พลาดจากการสอบ ทั่วไป 25 พ.ค. 64
42 ประกาศการมอบตัวนักเรียน ่ม. 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไข ) ทั่วไป 21 พ.ค. 64
43 แนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 20 พ.ค. 64
44 ฝังอาคารเรียนโรงเรียนหนองหานวิทยา ทั่วไป 20 พ.ค. 64
45 ประกาศโรงเรียนหนองหานวิทยา ทั่วไป 15 พ.ค. 64
46 ประกาศการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 14 พ.ค. 64
47 แจ้งเลื่อนส่งหลักฐาน ปพ.1 ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ทั่วไป 8 พ.ค. 64
48 ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3 (30 เม.ย.2564)) ทั่วไป 1 พ.ค. 64
49 ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไข 21 เม.ย.2564) ทั่วไป 23 เม.ย. 64
50 แจ้งให้นักเรียน ม.3 มารับวุฒิการศึกษาตามรายชื่อรายละเอียดที่แนบมา ทั่วไป 21 เม.ย. 64
51 ประกาศรับสมัครนักการภารโรง ทั่วไป 19 เม.ย. 64
52 กำหนดปิดภาคเรียน 2/2563 และเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2564 ทั่วไป 12 เม.ย. 64
53 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกห้องพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 11 มี.ค. 64
54 ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 9 มี.ค. 64
55 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ห้องพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 8 มี.ค. 64
56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องพิเศษ ม.1 ทั่วไป 5 มี.ค. 64
57 ประกาศ แนวปฏิบัติการสอน ม.1 ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (ภายใน) ทั่วไป 5 มี.ค. 64
58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องพิเศษ ม.4 ทั่วไป 5 มี.ค. 64
59 ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ทั่วไป 13 ก.พ. 64
60 เอกสาร ว21 ทั่วไป 2 ก.พ. 64
61 มาตรการ ห้องกันโควิด-19 ทั่วไป 24 ธ.ค. 63
62 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วไป 24 ธ.ค. 63
63 ประกาศ ประกวดราคา ห้องวิทย์-คณิต ทั่วไป 30 พ.ย 63
64 เอกสารประกวดราคา (E-Bidding) ทั่วไป 30 พ.ย 63
65 ประกาศ TOR ครุภัณฑ์คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทั่วไป 18 พ.ย 63
66 มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน ทั่วไป 23 ก.ย. 63
67 พิธีเปิดศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศ ทั่วไป 23 ก.ย. 63
68 การประเมินผลการปฏิบัติงานสายบริหารของ ผอ.ธิดาวรรณ นาคเสน ทั่วไป 23 ก.ย. 63
69 28 กรกฏาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ทั่วไป 10 ก.ย. 63
70 29 กรกฏาคม 2563 ยกเสาเอกเสาโทอาคารเรียน 4 ทั่วไป 10 ก.ย. 63
71 ประชุมผู้ปกครอง ม.ต้น - ม.ปลาย วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ทั่วไป 10 ก.ย. 63
72 ประชุมสมาคมผู้ปกครอง 7 สิงหาคม 2563 ทั่วไป 10 ก.ย. 63
73 กิจกรรมว้นแม่ 2563 ทั่วไป 13 ส.ค. 63
74 ทำบุญตักบาตร ทั่วไป 13 ส.ค. 63