ฟรี
 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

ดาวน์โหลด

สำหรับนักเรียน     ครั้ง วันที่
แบบรายงานผลการสอบแก้ตัว ดาวน์โหลด 0.08 MB 997 30 พ.ย 64
งานวิชาการ     ครั้ง วันที่
ปพ.5 (ฉบับปรับปรุง ปี 2566) ดาวน์โหลด 1.21 MB 78 18 ก.ค. 66
รายชื่อนักเรียน ม.1 --ข้อมูล 10 พ.ย. 66 ดาวน์โหลด 0.44 MB 3 1 ธ.ค. 66
รายชื่อนักเรียน ม.2 --ข้อมูล 10 พ.ย. 66 ดาวน์โหลด 0.09 MB 3 1 ธ.ค. 66
รายชื่อนักเรียน ม.3 --ข้อมูล 10 พ.ย. 66 ดาวน์โหลด 0.11 MB 3 1 ธ.ค. 66
รายชื่อนักเรียน ม.4 --ข้อมูล 10 พ.ย. 66 ดาวน์โหลด 0.42 MB 4 1 ธ.ค. 66
รายชื่อนักเรียน ม.5 --ข้อมูล 10 พ.ย. 66 ดาวน์โหลด 0.06 MB 4 1 ธ.ค. 66
รายชื่อนักเรียน ม.6 --ข้อมูล 10 พ.ย. 66 ดาวน์โหลด 0.06 MB 3 1 ธ.ค. 66
กลุ่มบริหารงานบุคคล     ครั้ง วันที่
พ.ค. 7, เอกสาร 3 ดาวน์โหลด 2.43 MB 102 19 พ.ค. 64
พ.ค. 7, เอกสาร 2 ดาวน์โหลด 6.32 MB 146 19 พ.ค. 64
พ.ค. 7, เอกสาร 1 ดาวน์โหลด 2.97 MB 87 19 พ.ค. 64
แบบรายงานผลอบรมการจัดการศึกษา-การอบรมหลั ดาวน์โหลด 0.92 MB 78 19 พ.ค. 64
การรายงานผลการปฏิบัติงาน Work From Home ดาวน์โหลด 6.91 MB 366 29 พ.ค. 64
คู่มือ PLC โรงเรียนหนองหานวิทยา ดาวน์โหลด 3.68 MB 2,608 19 ม.ค. 64
คำชี้แจงรายการเอกสาร PLC ดาวน์โหลด 0.02 MB 163 19 ม.ค. 64
เอกสารสรุปผลการดำเนินงานวงรอบ 1-6 รายปี ดาวน์โหลด 0.02 MB 106 19 ม.ค. 64
เอกสารที่ต้องจัดทำในเทอมที่ 1 ดาวน์โหลด 0.74 MB 106 19 ม.ค. 64
เอกสารที่ต้องจัดทำในเทอมที่ 2 ดาวน์โหลด 0.74 MB 68 19 ม.ค. 64
รวมเอกสาร ว21 ดาวน์โหลด 25.50 MB 120 8 ก.พ. 64
คู่มือแนวปฏิบัติการยื่นขอมีวิทยฐานะหรือ ดาวน์โหลด 38.92 MB 89 19 พ.ค. 64
บันทึกข้อความ-อบรมออนไลน์ปีการศึกษา-2564 ดาวน์โหลด 0.37 MB 54 19 พ.ค. 64
แบบรายงานผลการอบรมออนไลน์ปีการศึกษา-2564 ดาวน์โหลด 0.60 MB 74 19 พ.ค. 64
คำสั่งเวรประเดือน     ครั้ง วันที่
ทั่วไป     ครั้ง วันที่
ใบมอบตัว ดาวน์โหลด 0.44 MB 101 20 พ.ค. 64
เอกสารประกวดราคา (E-Bidding) ดาวน์โหลด 0.10 MB 62 30 พ.ย 63
ประกาศ ประกวดราคา ห้องวิทย์-คณิต ดาวน์โหลด 0.06 MB 78 30 พ.ย 63
ประกาศโรงเรียนหนองหานวิทยา ดาวน์โหลด 0.06 MB 90 18 พ.ย 63
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา ดาวน์โหลด 0.07 MB 412 18 พ.ย 63
ประกาศ TOR ครุภัณฑ์คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด 5.09 MB 997 18 พ.ย 63
แบบฟอร์ม idplan ดาวน์โหลด 0.11 MB 289 13 ส.ค. 63
ระบบดูแล(รองกฤษณะ)     ครั้ง วันที่
คู่มือ-ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน-โรงเรียน ดาวน์โหลด 1.63 MB 36,673 10 ก.ย. 63
Excel-นว.ดล.02-วิเคราะห์-กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ดาวน์โหลด 0.03 MB 85 10 ก.ย. 63
Pdf-Cm-02-รายงาน-กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ดาวน์โหลด 0.28 MB 1,039 10 ก.ย. 63
Pdf-นว.ดล02-2-รายงาน-กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ดาวน์โหลด 0.37 MB 89 10 ก.ย. 63
Word-Cm-ปก-02-1-กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ดาวน์โหลด 0.04 MB 193 10 ก.ย. 63
Word-cm-รายงาน-02-2-กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ดาวน์โหลด 0.05 MB 3,751 10 ก.ย. 63
Word-นว.ดล.02-1-ปก-กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ดาวน์โหลด 0.04 MB 123 10 ก.ย. 63
Word-นว.ดล02-2-รายงาน-กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ดาวน์โหลด 0.08 MB 1,440 10 ก.ย. 63
Excel-Cm-02-วิเคราะห์ประชุมผู้ปกครอง ดาวน์โหลด 0.02 MB 75 10 ก.ย. 63
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป ดาวน์โหลด 0.66 MB 274 10 ก.ย. 63