ฟรี
 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

 • โรงเรียนหนองหานวิทยา
  ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

ดาวน์โหลด

สำหรับนักเรียน     ครั้ง วันที่
แบบรายงานผลการสอบแก้ตัว ดาวน์โหลด 0.08 MB 449 30 พ.ย 64
งานวิชาการ     ครั้ง วันที่
แบบฟอร์ม ปพ.5 รายวิชา Master (ภาคเรียน 1-2565)17 พ.ค. 65 ดาวน์โหลด 0.14 MB 67 28 พ.ค. 65
แบบฟอร์ม ปพ.5 กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี (ภาคเรียนที่ 1/2565) ดาวน์โหลด 0.34 MB 40 28 พ.ค. 65
แบบฟอร์ม ปพ.5 กิจกรรม ยุวกาชาด (ภาคเรียน 1-2565)17 พ.ค. 2565 ดาวน์โหลด 0.35 MB 30 28 พ.ค. 65
แบบฟอร์ม ปพ.5 กิจกรรม เพื่อสังคม (ภาคเรียน 1-2) ดาวน์โหลด 0.32 MB 26 28 พ.ค. 65
แบบฟอร์ม ปพ.5 กิจกรรม แนะแนว (ภาคเรียน 1-2565)17 พ.ค 2565 ดาวน์โหลด 0.34 MB 28 28 พ.ค. 65
แบบฟอร์ม ปพ.5 กิจกรรม ชุมนุม (ภาคเรียน 1-2565)17 พ.ค ดาวน์โหลด 0.35 MB 52 28 พ.ค. 65
บัญชีรายชื่อนักเรียน ปี 2564-2 (11 พ.ย.2564)DMC ดาวน์โหลด 0.33 MB 190 25 พ.ย 64
ใบมอบตัว ดาวน์โหลด 0.44 MB 28 29 พ.ค. 64
ตารางเรียน 1/2564 ดาวน์โหลด 9.37 MB 38 29 พ.ค. 64
กลุ่มบริหารงานบุคคล     ครั้ง วันที่
พ.ค. 7, เอกสาร 3 ดาวน์โหลด 2.43 MB 51 19 พ.ค. 64
พ.ค. 7, เอกสาร 2 ดาวน์โหลด 6.32 MB 80 19 พ.ค. 64
พ.ค. 7, เอกสาร 1 ดาวน์โหลด 2.97 MB 36 19 พ.ค. 64
แบบรายงานผลอบรมการจัดการศึกษา-การอบรมหลั ดาวน์โหลด 0.92 MB 24 19 พ.ค. 64
การรายงานผลการปฏิบัติงาน Work From Home ดาวน์โหลด 6.91 MB 225 29 พ.ค. 64
คู่มือ PLC โรงเรียนหนองหานวิทยา ดาวน์โหลด 3.68 MB 1,285 19 ม.ค. 64
คำชี้แจงรายการเอกสาร PLC ดาวน์โหลด 0.02 MB 53 19 ม.ค. 64
เอกสารสรุปผลการดำเนินงานวงรอบ 1-6 รายปี ดาวน์โหลด 0.02 MB 59 19 ม.ค. 64
เอกสารที่ต้องจัดทำในเทอมที่ 1 ดาวน์โหลด 0.74 MB 66 19 ม.ค. 64
เอกสารที่ต้องจัดทำในเทอมที่ 2 ดาวน์โหลด 0.74 MB 36 19 ม.ค. 64
รวมเอกสาร ว21 ดาวน์โหลด 25.50 MB 87 8 ก.พ. 64
คู่มือแนวปฏิบัติการยื่นขอมีวิทยฐานะหรือ ดาวน์โหลด 38.92 MB 42 19 พ.ค. 64
บันทึกข้อความ-อบรมออนไลน์ปีการศึกษา-2564 ดาวน์โหลด 0.37 MB 24 19 พ.ค. 64
แบบรายงานผลการอบรมออนไลน์ปีการศึกษา-2564 ดาวน์โหลด 0.60 MB 30 19 พ.ค. 64
คำสั่งเวรประเดือน     ครั้ง วันที่
ทั่วไป     ครั้ง วันที่
ใบมอบตัว ดาวน์โหลด 0.44 MB 51 20 พ.ค. 64
เอกสารประกวดราคา (E-Bidding) ดาวน์โหลด 0.10 MB 28 30 พ.ย 63
ประกาศ ประกวดราคา ห้องวิทย์-คณิต ดาวน์โหลด 0.06 MB 22 30 พ.ย 63
ประกาศโรงเรียนหนองหานวิทยา ดาวน์โหลด 0.06 MB 47 18 พ.ย 63
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา ดาวน์โหลด 0.07 MB 374 18 พ.ย 63
ประกาศ TOR ครุภัณฑ์คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด 5.09 MB 561 18 พ.ย 63
คำสั่งหน้าที่พิเศษ ปี 63 ดาวน์โหลด 1.29 MB 257 10 ก.ย. 63
แบบฟอร์ม idplan ดาวน์โหลด 0.11 MB 72 13 ส.ค. 63
ระบบดูแล(รองกฤษณะ)     ครั้ง วันที่
คู่มือ-ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน-โรงเรียน ดาวน์โหลด 1.63 MB 19,796 10 ก.ย. 63
Excel-นว.ดล.02-วิเคราะห์-กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ดาวน์โหลด 0.03 MB 29 10 ก.ย. 63
Pdf-Cm-02-รายงาน-กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ดาวน์โหลด 0.28 MB 196 10 ก.ย. 63
Pdf-นว.ดล02-2-รายงาน-กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ดาวน์โหลด 0.37 MB 31 10 ก.ย. 63
Word-Cm-ปก-02-1-กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ดาวน์โหลด 0.04 MB 73 10 ก.ย. 63
Word-cm-รายงาน-02-2-กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ดาวน์โหลด 0.05 MB 2,015 10 ก.ย. 63
Word-นว.ดล.02-1-ปก-กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ดาวน์โหลด 0.04 MB 47 10 ก.ย. 63
Word-นว.ดล02-2-รายงาน-กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ดาวน์โหลด 0.08 MB 287 10 ก.ย. 63
Excel-Cm-02-วิเคราะห์ประชุมผู้ปกครอง ดาวน์โหลด 0.02 MB 29 10 ก.ย. 63
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป ดาวน์โหลด 0.66 MB 237 10 ก.ย. 63